YHTEYSTIEDOT
CHOOSE YOUR COUNTRY
Finland

ARVOMMEYrityksen arvot ovat liiketoimintamme peruskäsitteitä sekä käyttäytymisemme perusta. Ne muodostavat kestävät periaatteet, jotka ohjaavat bolzonin sisäistä toimintaa sekä suhteita työntekijöihin, asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin sidosryhmiin.

RehellisyysRehellisyys

YRITYKSEN REHELLISYYS RIIPPUU SEN JOKAISESTA TYÖNTEKIJÄSTÄ. OLEMME SITOUTUNEET KORKEISIIN EETTISIIN PERIAATTEISIIN KAIKESSA KANSSAKÄYMISESSÄ, KÄYTTÄYTYMISESSÄ, TOIMINNASSA SEKÄ PROSESSEISSA.

Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyys

OLEMME TÄYSIN SITOUTUNEITA YMMÄRTÄMÄÄN SEKÄ TYYDYTTÄMÄÄN ASIAKKAITTEMME ODOTUKSET JA TARPEET (ASIAKKAITAMME OVAT TUOTTEIDEMME LOPPUKÄYTTÄJÄT SEKÄ OMAN KONSERNIMME TYÖNTEKIJÄT).

 Tulossuuntautuneisuus Tulossuuntautuneisuus

VOIMAVARAT KESKITETÄÄN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN YRITYKSEN ARVOJEN JA KÄYTTÄYTYMISMALLIN OHJAAMANA.

Rakentava muutos Rakentava muutos

PYRIMME HERKEÄMÄTTÄ PAREMPAAN SUORIUTUMISEEN LIIKETOIMINTAMME JOKAISELLA OSA-ALUEELLA. JATKUVAN KEHITTYMISEN PERIAATE OHJAA TOIMINTOJAMME, KÄYTÄNTÖJÄMME SEKÄ PROSESSEJAMME.

Laatu ja innovointi Laatu ja innovointi

LÄHTÖKOHTAMME ON TOIMITTAA TUOTTEITA JA PALVELUITA, JOTKA VASTAAVAT ASIAKKAITTEMME VAATIMUKSIA TAI YLITTÄVÄT NE.

Menestyminen ihmisten kautta Menestyminen ihmisten kautta

TARJOAMME POSITIIVISEN SEKÄ KANNUSTAVAN YMPÄRISTÖN, JOSSA HENKILÖSTÖLLE ANNETAAN MAHDOLLISUUS OPPIA, KEHITTYÄ, OSALLISTUA, SAADA TUNNUSTUSTA SEKÄ PALKITSEMISTA PANOKSESTAAN.

Yrityskansalaisuus Yrityskansalaisuus

SITOUDUMME EDISTÄMÄÄN YRITYKSEN SOSIAALISEN VASTUUN PERIAATTEITA, ERITYISESTI KIINNITTÄEN HUOMIOTA LAATUUN JA ULKOISEEN SOSIAALISEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖMME. TÄMÄ KOSKEE SUHTEITAMME ASIAKKAISIIN, TOIMITTAJIIN, YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN, YHTEISÖÖN JA PAIKALLISIIN INSTITUUTIOIHIN.